ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ STUDIO ΑΠΟ ΤΗΝ
Subscribe

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενικοί όροι

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε άτομα που δεν τηρούν μία ευπρεπή εμφάνιση ή/και συμπεριφορά (π.χ. επιθετική/αντικοινωνική συμπεριφορά, απαγορευμένες ουσίες), χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Οι παραστάσεις αρχίζουν την ώρα που αναγράφεται στο εισιτήριο. Η είσοδος αργοπορημένων στις παραστάσεις επιτρέπεται μόνο στο διάλειμμα, αν υπάρχει.

Η φωτογράφηση, μαγνητοσκόπηση και μαγνητοφώνηση των παραστάσεων δεν επιτρέπεται.

Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Είσοδος με εισιτήριο συγκεκριμένης τιμής:

Το εισιτήριο δίνει δικαίωμα εισόδου στο Vitruvian Thing για την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα η οποία αναφέρεται σε αυτό. Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες: το εισιτήριο εξασφαλίζει καρέκλα ή σκαμπό, ως 10 λεπτά πριν την ώρα έναρξης.

Το απόκομμα του εισιτηρίου πρέπει να φυλάσσεται μέχρι το τέλος της εκδήλωσης και να επιδεικνύεται στο προσωπικό του χώρου εφόσον ζητηθεί.

Για αγορά εκπτωτικών εισιτηρίων -αν υπάρχουν- θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα του δικαιούχου με την επίδειξη σχετικού δικαιολογητικού (πχ φοιτητικό πάσο, κάρτα ανεργίας κτλ).

Εάν η εκδήλωση αναβληθεί λόγω ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από το Vitruvian Thing για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εαν η εκδήλωση ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων.

Αλλαγές στην μέρα και ώρα των εισιτηρίων γίνονται ως 24 ώρες πριν την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο υπάρχον εισιτήριο, αν υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα. Ακυρώσεις δεν μπορούν να γίνουν.

Είσοδος με απροσδιόριστο εισιτήριο και κράτηση:

Το απροσδιόριστο εισιτήριο αποτελεί νόμιμη δωρεά/χορηγία προς την Die Wolke art group, Α.Μ.Κ.Ε. Το ύψος της χορηγίας αυτής αποφασίζει ο εισερχόμενος στο χώρο ελεύθερα, κατά την είσοδό του στο χώρο, οπότε λαμβάνει και τη σχετική νόμιμη απόδειξη.

Οι κρατήσεις θέσεων ισχύουν ως 10 λεπτά πριν την ώρα έναρξης. Αλλαγές και ακυρώσεις γίνονται μόνο 24 ώρες πριν την ημερομηνία της κράτησης.